HERNIEUWBARE BRONNEN

Hernieuwbare bronnen
Gebruik hernieuwbare bronnen [bronnen diezichzelf aanvullen], eventueel gerecycledematerialen, voorkom het gebruik van virgin materials [grondstoffen die nog niet eerder zijngebruikt].

LEVENSDUUR

Levensduur
Maximaliseer de levensduur en de toegevoegde waarde van producten, grondstoffen en energie in de gebruiksfase.

SPLITSBAAR

Splitsbaar
Ontwikkel producten die na gebruik weersplitsbaar zijn in grondstoffen en andersoortige middelen,voor jezelf [hergebruik] of een ander [handel].

SAMEN

Samen
Werk samen [tussen afdelingen, bedrijven, instellingen, wijken en steden] in ketens, op zoek naarhet efficiënt realiseren van gezamenlijke waarde.

MEERVOUDIG

Meervoudig
Zoek naar oplossingen en businesscases die meervoudig zijn te gebruiken en meervoudige waarde opleveren zonder dat ze daardoor onbruikbaar worden.

MENSEN

Mensen
Betrek mensen, of het nu gebruikers, belanghebbenden, werknemers of mensen met een afstand tot de economie zijn. Zij zijn het die jouw product of dienst uiteindelijk waarde geven.